کافه آئدیو
نام پروژه

کافه آئدیو

داستان پروژه

پروژه کافه آئودیو مربوط به وسایل صوتی و تصویری خودرو می باشد. که در تاریخ 1394/7/9 استارت پروژه زده شد،در این پروژه کاربر می تواند کالای صوتی وتصویری خودرو به عنوان آگهی ثبت و خرید فروش نماید

ویژگی ها

نماد تلفیقی

تکنولوژی

Corel

44894597 - 88698047