تدریس نوین
نام پروژه

تدریس نوین

داستان پروژه

این پروژه در تاریخ 1396/05/20 شروع شده است . این پروزه متعلق به سایت تدریس نوین می باشد . نماد کودک و کتاب که نمادی از درس و مدرسه می باشد.

ویژگی ها

طراحی فانتزی

تکنولوژی

illustrator

44894597 - 88698047