Web Pic
نام پروژه

Web Pic

داستان پروژه

پروژه طراحی لوگو سایت webpic در تاریخ 1394/08/20 استارت کارش زده شد .و با توجه به درخواست کارفرما در نهایت این لوگوی نمادین تایید نهایی قرار گرفت. زمینه فعالیت سایت وب پیک در زمینه عکس گرفتن از صفحات مجازی وب در دنیای اینترنت می باشد. در این لوگو از نماد دوربین و اینترنت استفاده شده است.دوربین به منظور نمادی از عکس گرفتن می باشد.فضای مجازی هم با www که در لنز دوربین قرار داده شده،نشان داده شده است.

ویژگی ها

______

تکنولوژی

Corel

44894597 - 88698047