تصویر سازی

در برخی از تبلیغات کاراکترها و شخصیت ها که نماد آن محصول و کالا هستند از خود کالا محبوب تر می شوند و گاهی دلیل به خاطر ماندن یک برند می شود.
مثلا خواهرزاده ی کوچک من تنها دلیلش برای خرید مارک های مخصوصی از آب معدنی کاراکتر دوست داشتنی است که آن آب معدنی را تبلیغ می کند. اتفاق افتاده که خواهر بیچاره من باید چندین مغازه را زیر و رو کند تا دخترش آب معدنی دلخواهش را بخرد.
همین اتفاق برای بزرگترها هم صادق است گاهی اینقدر یک کاراکتر محبوب و دلنشین است که باعث میشود شما در یاد مخاطبینتان ماندگار شوید کاراکترهایی مثل آقای ایمنی ، سیا ساکتی و ... که به سالیان سال در ذهن و خاطرمان مانده و فراموش کردنشان کار سختی است.
حالا فکر میکنید محصول شما کاراکتر مخصوص به خود را داشته باشد؟؟
به نسبت گروه سنی مخاطبینتان می توانید کاراکترهای متفاوتی داشته باشید که مثل یک دوست خوب همیشه همراه نام و برند شماست.
کاراکتری که باعث میشود کوچک و بزرگ با دیدنش نام شما و خدماتتان را به یاد بیاورند و مطمئنا یک تبلیغ موثر خواهد بود.

سفارش پروژه

شماره تلفن :

44894597
44894597 - 88698047