آموزشی

نرم افزار آموزشی داتینه

اسفند سال پیش هر چه به عید نوروز نزدیکتر می شدیم من متعجب تر می شدم !
سالها بود که عادت داشتیم همه سال نزدیک عید پیک نوروزی به دست به خانه برگردیم یا وقتی از نزدیکی مدرسه ای گذر کردیم دانش آموزان پیک به دست بر سرو کله هم بکوبند و از مدرسه بگریزند اما این نوروز خبری از پیک نوروزی نبود که نبود!!! حتی برادر کوچکم هم عزای پیک حل نکرده و تکالیف انجام نداده نگرفته بود. انگشت حیرت به دهان گرفته و در به در پی پاسخ بودم که لوح فشرده ای پاسخم را به گونه ای داد که تا به حال اینگونه قانع نشده بودم !!!
بله درست حدس زدید!! آن لوح فشرده یا به قول خودمون سی دی همان پیک نوروزی قدیم است , حاوی نرم افزاری آموزشی که دانش آموزان را از پیک های هر ساله رها ساخته و به واسطه ی دنیای تکنولوژی هم امکان تفریح و سرگرمی را فراهم ساخته و هم تعلیم و تربیتی حساب شده را در بر دارد.
هنوز چند روزی از ماجرای پیک های نوروزی نگذشته بود که به بومی فشرده برخوردم و متعجب تر گشتم و افتان و خیزان خود را به فردی مطلع رساندم که ای فرد عالم این چیست؟ فرد عالم که مهندس نرم افزاری بودند بس کاردان و با تجربه فرمودند خجالت بکش نرم افزارآموزشیه دیگه !!!!
منکه خیلی خجالت کشیدم ولی باز هم متوجه نشدم داستان دقیقا چیه در جواب گفتم خوب که چی ؟ به چه دردی میخوره؟
خلاصه بعد از بحث و مذاکره بسیار دریافتم که گویا داتینه می تواند هر آنچه که شما می خواهید به هر بنی بشری که در جستجوی علم است بیاموزید آن هم از دور ، می توانید از تکنولوژی مدد جویید و در قالب نرم افزار آموزشی در راستای پیشرفت آموزش در کشور تلاش کنید. مسلما هم در نیروی انسانی و هم در هزینه ها صرفه جویی چشم گیری رخ خواهد داد.
داتینه هم می تواند طرح و ایده ارائه دهد و هم ایده شما را به مرحله اجرا برساند.

سفارش پروژه

شماره تلفن :

44894597
44894597 - 88698047