پزشکی

نرم افزار پزشکی داتینه

یاد آوری فضای بیمارستان از یک سو آدم رو ناراحت میکنه که آدم هایی که با بیماری دست و پنجه نرم می کنند را در خود جای داده و از طرف دیگر باعث خوشحالیست که بشر روز به روز به دنبال بیماری ها و به دنبال راه جلوگیری یا علاج برخی از امراض است و هیچ وقت دست از تلاش برنداشته است.
اگر به سالیان قبل برگردیم و نگاهی بیندازیم شاهد روزگاری خواهیم بود که طبیب نوع بیماری مردم را روی لوح سفالین و پوست حیوانات مینوشت تا یادش برود!!
انگار زیاد رفتیم به گذشته یکم بریم جلوتر می رسیم به دورانی که هر بیماری پرونده ای قطور دارد که هم خود بیمار هم پرستارها باید مراقب برگ برگ این پرونده ها باشند و هر برگ این پرونده حکم طلا را برای این بیمار دارد که اگر مفقود گردد گویی برگی از زندگیش را ورق زده.
پرونده هایی که به علت کثرت در بایگانی بیمارستان جمع میشوند ، یافتن سابقه ی یک بیمار به همت کل بیمارستان احتیاج داشت و اگر سهوا برگی کم یا زیاد یا جا به جا می شود و اگر خدایی نکرده پرونده ای به کل از بین می رفت ، آن وقت بود که موقع عزا گرفتن می شد.
پس علم پزشکی علاوه بر ابزار جراحی و اتاق عمل و ... در این مرحله هم به یاری تکنولوژی احتیاج دارد و اینجاست که داتینه هم میتواند سهمی اگرچه اندک در بهبود اوضاع بیمارستان ها داشته باشد نرم افزار پزشکی در درمانگاه یا بیمارستان سبب بهبود اوضاع می شود و نگرانی بابت از بین رفتن قسمتی یا همه ی پرونده ها وجود نخواهد داشت که اگر از بین هم رود همیشه فایل پشتیبانی برای بازیابی اطلاعات وجود دارد. به نسبت پرونده های قدیمی بار مالی کمتری را برای مرکز درمانی دارد که این خود به نفع بیمارستان و مسلما به نفع بیماران هم می باشد.
داتینه آرزوی بازیابی سلامتی همه ی بیماران جهان و پیشرفت سلامت جوامع را داراست .

سفارش پروژه

شماره تلفن :

44894597
44894597 - 88698047