اداری

نرم افزار اداری داتینه

در گذشته های دور ، خود من شاهد بودم وقتی کارمندی وارد شده و به جای خود که هیچ ، به جای چند نفر از همکاران عزیزش هم دفتر ورود و خروج را امضا کرده و همکاران خوش خوابش هم هر ساعتی بخواهند می آیند و آب از آب نگذشته ،!!!
اگر شما جزو آن دسته از مدیرانی هستید که هر چه می کنید از پس زیر آبی رفتن کارمندانتان بر نمی آیید و از اینکه دم به ساعت مامور بگذارید و ورود خروج کارمندانتان را چک کنید ، خسته شده اید و به دنبال راهکاری هستید .
چاره ی کار در دستان توانمند داتینه است داتینه بواسطه ی نرم افزارهای اداری خود می تواند شما را در این امر به غایت یاری دهد.
البته شاید به حول و قوه الهی کارمندان شما از آن انسان های نیک روزگار باشند که پیچوندن در کارشان نیست ولی حتما شما از آن دست رئسا هستید که به دنبال راهکارهایی برای هرچه آسانتر و سبک تر شدن کار این کارمندان نمونه هستید و یا برای محاسبه ی حقوق و مزایای کارمندان و همچنین محاسبه ی ساعت کاری آنها به مدد و یاری نیاز دارید و چه کمکی بهتر از یک نرم افزار اداری که چنین باری از دوش شما بردارد.
نرم افزاری که هر آنچه مرتبط به و کارمندانتان است را در خود جای می دهد و همیشه نسخه ای پشتیبان دارد که خیالتان را همه جوره راحت می کند همچنین شما به واسطه ی این نرم افزار میزان دسترسی کارمند هر بخش به اطلاعات مختلف را میتوانید کنترل کنید.
داتینه به پشتوانه سالها تجربه توانایی طراحی و اجرای چنین نرم افزاری را به هر شکل که شما بخواهید را دارد.

سفارش پروژه

شماره تلفن :

44894597
44894597 - 88698047