Patrick Bubna
نام پروژه

Patrick Bubna

داستان پروژه

در تاریخ 94/3/15 این سایت توسط برنامه نویسان ما در شعبه هامبورگ آلمان کد نویسی شده. این سایت که مربوط به فعالیت های هنری یک هنرمند آلمانیست و هنرمند تمامی فعالیت های هنری خود را میتواند در این سایت ثبت نماید. این سایت به صورت flat طراحی شده و به 2 زبان انگلیسی و آلمانی نوشته شده است. در این سایت علاوه بر کارهای هنری اطلاعات شخصی هنرمند موجود است.

ویژگی ها

طراحی flat

تکنولوژی

Html-Css-jQuery

44894597 - 88698047