سردسازان کویر
نام پروژه

سردسازان کویر

داستان پروژه

این پروژه در تاریخ1396/07/18 شروع شده است . مربوط به شرکت سرد سازان کویر می باشد. شامل گالری محصولات می باشد که ویژگی به خصوص آن داشتن اسلایدر محصولات پیشنهادی به ازای هر تک محصول می باشد. هر محصول می تواند به صورت جداگانه در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود.دراری popupتبلیغاتی بوده است.دراری قسمت مختص به پروژه های انجام شده در صفحه اصلی می باشد.این پروژه در تاریخ 1396/08/14 به اتمام رسیده است.

ویژگی ها

طراحی مدرن

تکنولوژی

Html-Css-jQuery-Php

44894597 - 88698047